Username: Heslo:

ASYMETRICKÉ INFORMACE, ALOKACE ZDROJŮ A EFEKTIVNOST
Datum konání: 18. - 19. září 2014

Mezinárodní vědecká konference Katedry ekonomiky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

O konferenci Pro účastníky Kontakt
?>

Zaměření konference


Konference je věnována základnímu dilematu ekonomické volby, ke kterému dochází v souvislosti s informační asymetrií a které ovlivňuje efektivnost alokace zdrojů.

Cílem konference bude v této souvislosti vzhledem k aktivitám hlavních aktérů vzájemná výměna informací a zkušeností v oblasti základního a aplikačního výzkumu v návaznosti na nestejnou míru informovanosti na straně jedné a na druhé straně konzultace vzájemných vědeckovýzkumných aktivit v rámci jednotlivých univerzit či společných týmů – společné granty, projekty, příspěvky.
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Design by MPECHAC 2007-2011 ©