Username: Heslo:

ASYMETRICKÉ INFORMACE, ALOKACE ZDROJŮ A EFEKTIVNOST
Datum konání: 18. - 19. září 2014

Mezinárodní vědecká konference Katedry ekonomiky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

O konferenci Pro účastníky Kontakt
?>

Důležité termíny


Instrukce pro tvorbu příspěvků

Odevzdání příspěvků: příspěvek se odevzdává elektronicky na emailovou adresu petrach@ef.jcu.cz v rozsahu 5 stran, Microsoft Word, Times New Roman, řádkování 1, okraje 2,5 cm, velikost písma 12, oboustranné zarovnávání textu.

Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník.

Termín pro odevzdání příspěvku: 19. 9. 2014

Prezentace příspěvku: Příspěvky účastníků konference budou prezentovány ústně (max. 15 min.) s možností využití audiovizuální techniky (limit neplatí pro vyžádané příspěvky). Jednací jazyk je čeština, angličtina, slovenština.
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Design by MPECHAC 2007-2011 ©