Username: Heslo:

ASYMETRICKÉ INFORMACE, ALOKACE ZDROJŮ A EFEKTIVNOST
Datum konání: 18. - 19. září 2014

Mezinárodní vědecká konference Katedry ekonomiky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

O konferenci Pro účastníky Kontakt
?>

Platby a vložné


Vložné: 2000,- Kč
Vložné zahrnuje organizační náklady, náklady na vydání sborníku, občerstvení, stravování.

Termín pro úhradu vložného: 10. 9. 2014

Bankovní spojení

Vložné prosíme uhradit na účet u ČSOB, Hroznová 1, České Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300, variabilní symbol: 6020712, konstantní symbol: 0308, specifický symbol: číslo registrace na konferenci.
IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
SWIFT: CEKOCZPP
Adresa majitele účtu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Design by MPECHAC 2007-2011 ©